Zaman bu kadar doğru, talep hiç bu kadar büyük olmamıştı.

Pandemi ve art arda gelen çevre felaketleri ile birlikte konut algısı, tüm dünyada önemli bir değişime uğradı. Ekolojik yapılaşma inşaat sektörünün geleceğine yön veren bir unsur olarak ön plana çıkarken firmalar çevre dostu ürünleri ve sürdürülebilir yapılaşma konusunda atılımlar yapmaya başladı.

PREMO Fuar teması “YEŞİL YAPILAŞMA” ile herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi oluşturmak adına sürdürülebilir, ekonomik, doğaya saygılı, sağlıklı bir yapılaşmayı odağımıza alıyoruz.

PREMO Fuarı bu konuda ürün ve hizmetlerini yurtiçi ve yurtdışından gelen ilgililere sunarken kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içinde düzenlenecek konferanslarda geleceğin inşaat teknolojileri olarak yeşil yapılaşmanın önemine ışık tutacak.